Seçenek sonsuz mu?

New age akımları insanlara hep her konuda sonsuz seçeneklerin olduğunu söyler ama bu gerçek bilginin insanı kandıran samimiyetsiz halidir, sahtedir.

Neden sahte? Sahte çünkü..

Sonsuzlukla temsil edilen yaradılışın her konuda sonsuz olduğu doğrudur. Mesela yaratıcının sadece 99 ismi yoktur, olamaz zaten, sonsuz olan kendini neden bir sayıyla sınırlandırsın? Var olan tek galaksi bizimki olmadığına göre sonsuz sayıda galakside sonsuz yaşam türü olasılığı da olabilir. Evrende sonsuz sayıda yıldız, her konuda sonsuz sayıda seçenek, sonsuz sayıda evrensel katlar olabilir, hepsi doğrudur.

Ama bedenli insan için şu anki durumunda her şey sonsuz değildir çünkü insan henüz sonsuzluğu, sonsuz seçenekleri anda görebilecek bilinçte değildir, yani şimdi böyle, belki sonsuz zamanın bir yerinde böyle insan yaşamları olmuştur ve olacaktır ama şu anki normal insan için durum böyle değildir.

Sonsuz seçenek var ve sen seç denildiği zaman, bu günümüz insanı için rahatlatıcı değil tam aksine güçsüz düşürücü bir durumdur. O zaman insan demez mi “Sonsuz seçenek var ve benim seçmemi bekliyorsa neden seçemiyorum ya da neden bu seçenekleri göremiyorum, ben yetersiz miyim?”

Bence der, ben de derdim, yani demek ki ben göremiyorum, zihnimi sonsuza açmalıyım falan işte.

Evet, gerçekten zihnin sonsuz salınımda olduğu anlarımız oluyor, olabilir, keyifli bir hal.

Normal yaşam içinde ise durum şu; mesela bir yola gideceğim, bunu istiyor muyum istemiyor muyum?

Mesela bir şey yapabilirim, ya yaparım ya yapmam, hangisi iyi hissettirirse, mesela bir araca bineceğim otobüs mü bisiklet mi? Hangisi o an faydalıysa o.

Yani ya evet ya hayır. Böylesi daha iyi hissettiriyor.

Neden böylesi daha iyi hissettiriyor? Çünkü insan bedeni biyolojik bir makine, beyin kumanda merkezi, her konuda, beyin için büyük veya küçük fark etmiyor, her konuda, kısa sürede bir karar vermek gerekiyor. Beyin kararsız kaldığında insan kendini çok kötü hissediyor, dağılıyor. Oysa bir karar verilip yapılınca beden sistemi rahatlıyor. Anda bir seçenek seçip devam eden beden rahatlıyor, çelişkide, streste kalmıyor.

Seçenekler aslında her zaman basit; ya evet ya hayır.

Bedenin beyni basit seçeneklerle iyi hissediyor, şüphede kalmıyor, hastalanmıyor. Oysa kararsızlık tüm sistemi etkiliyor, çökertiyor.

Netice bedenli insan için şimdilik seçenek o anda olandan biridir, ya taksiye ya dolmuşa binersin, uçak ufo veya adını bilmediğin bir uzay aracı veya ışınlanma seçeneği şimdilik yoktur. Düz düşünüp o an olandan uygun geleni seçersen kafan ve beynin hep rahat eder. Beyin için anda seçenek ya o ya budur. Tanrısala bağlı zihnin sonsuz seçenekleri şu an için bedenli insanda her an mevcut değildir. Ya o ya bu, yani hepsi bu. Hangisi o an iyi hissettiriyorsa uygun olan o.

20170627_141306